google-site-verification=fSxkTzlyAV278H0_7LAVZEjJh2zdXsbKQ-z8jlbnVwYTrụ Sở Chính
Tên cửa hàng:Trụ Sở Chính
Chủ cửa hàng:Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Hình 247
Số điện thoại:0983 46 82 85
Địa chỉ:Số 2 ngõ 132 đường Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
Tel: 0983 46 82 85 - 0886 199 862
Email: kdtruyenhinh247@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/132+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+Nguy%E1%BB%85n+Xi%E1%BB%83n,+H%E1%BA%A1+%C4%90%C3%ACnh,+Thanh+Xu%C3%A2n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@20.988899,105.8025997,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x3135acbffa074bcf:0x40679f3a0c0bb5f9!2zMTMyIMSQxrDhu51uZyBOZ3V54buFbiBYaeG7g24sIEjhuqEgxJDDrG5oLCBUaGFuaCBYdcOibiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!3b1!8m2!3d20.988899!4d105.8047884!3m4!1s0x3135acbffa074bcf:0x40679f3a0c0bb5f9!8m2!3d20.988899!4d105.8047884

Hotline

0983 468 285

0983 468 285